Prašymą/skundą dėl per mūsų interneto svetainę įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5262 67 51), interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.

Primename, jog remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu, vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl apgyvendinimo, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis.

Iš anksto užsakytų (apmokėtų) apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugų atsisakymo sąlygos yra pateiktos taisyklėse (taisyklių puslapis) bei paslaugų užsakymo (rezervacijos) patvirtinimo pranešimuose.