Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas UAB „Atostogų parkas“

UAB „Atostogų parkas“ įgyvendina projektą „Savitarnos sprendimų diegimas UAB „Atostogų parkas““, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas UAB „Atostogų parkas“, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti klientų savitarnos sprendimus, kurie leistų padidinti klientų aptarnavimo kokybę, optimizuoti įmonės verslo procesus ir taip didinti įmonės darbo našumą ir realizacijos pajamas.

Bendra projekto vertė – 55 485 EUR

Europos regioninės plėtros fondo finansuojama suma – 41 613,75 EUR

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-17

Projekto vykdymo pabaiga: 2022-11-07