Pieteikumu/sūdzību par mūsu mājaslapā iegādātajām precēm vai pakalpojumiem varat iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādei (Viļņas g. 25, 01402 Viļņa, e-pasts [email protected], tel. 8 5262 67 51), tīmekļa vietnē www. vvtat.lt, tās teritoriālās vienības novados vai aizpildiet pieteikuma veidlapu ODR platformā, sekojot šai saitei 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.

Atgādinām, ka saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. pantu patērētāja tiesības atteikties no distances līguma un līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, neattiecas uz līgumiem par izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai atpūtas pakalpojumiem, ja līgumā ir noteikts konkrēts pakalpojuma sniegšanas datums vai periods.

Nosacījumi iepriekš rezervētu (maksas) izmitināšanas un atpūtas pakalpojumu atteikšanai ir paredzēti noteikumos (noteikumu lapa) un pakalpojuma pasūtījuma (rezervācijas) apstiprinājuma ziņojumi.