<b>“Atostogų parkas”&amp;nbsp;– is the biggest recreation and health complex in Western Lithuania containing 16 swimming pools and 7 saunas for your recreation and health.</b>

About Us

 
 

“Atostogų parkas” – is the biggest recreation and health complex in Western Lithuania containing 16 swimming pools and 8 saunas for your recreation and health.

The complex is established on the outskirts of Palanga, in Žibininkai. It is a natural shelter situated in a strategically perfect location, only 6 km away from the Baltic Sea and 30 km away from the port city of Klaipeda.

The complex invites you to enjoy water activities, unique sauna programs, SPA and health promotion treatments, stay in the hotel or log villas surrounded by a forest.

“Atostogų parkas” was the first to use geothermal mineral water for health improvement purposes in Lithuania, so you may try the treatment “Mineral Sea” in the only mineral geothermal water swimming pool in Lithuania, which is combined with the sapropel– sludge having healing properties - applications for health promotion purposes.

Atostogų Parkas Palanga

A new Lithuanian record is registered – biggest amount of swimming pools

In year 2015 Agency “Factum” working with Lithuanian Culture Foundation has officially recorded that "Atostogu parkas" is having the largest number of swimming-pools in Lithuania - 15 different sizes and shapes. They are – 1 sports, 3 massage pools, training pool, physiotherapy pool, pool with mineral geothermal water, children’s pool, kneip therapy pool and 6 open-air swimming pools.

2019 metais čia įkurtas dar vienas baseinas naujojoje Vaikų erdvėje, tad dabar „Atostogų parke“ – net 16 baseinų Jūsų sveikatai ir poilsiui!

Atostogų Parkas Palanga

Technologinių
ekoinovacijų diegimas
UAB „Atostogų parkas“

Įmonė įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Atostogų parkas“”, Nr.03.3.2-LVPA-K-837-03-0006.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „ECO-inovacijos LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas - technologinių ekoinovacijų, susijusių su vandens ir pirčių erdvės paslaugų teikimu, diegimas.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta ir įdiegta nauja technologinė įranga baseinų vandens valymui ir filtravimui.

Bendra projekto vertė – 342.075,00 EUR.

Skirtas finansavimas – 115.621,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. rugpjūčio mėn., pabaiga – 2022 vasario mėn.