Taisyklės

 

Elgesio sveikatinimo ir laisvalaikio centro pirčių ir baseinų komplekse

Vidaus tvarkos taisyklės

Mieli lankytojai, rūpindamiesi Jūsų saugumu ir linkėdami Jums gero poilsio ir įspūdingų pramogų, prašome Jūsų:

Klausyti visų gelbėtojų nurodymų.

Nepalikti be priežiūros savo vaikų.

Būti atsargiems – parke slidu.

Saugoti savo elektroninę apyrankę ir asmeninius daiktus.

Pramogaukite saugiai ir linksmai.

 1. BENDROS NUOSTATOS

  1. Laisvalaikio ir sveikatinimo centras – tai laisvalaikio ir sveikatinimo kompleksas, esantis Venecijos aklg. 2, Žibininkuose, Kretingos rajone, kurį sudaro baseinų ir pirčių erdvė vidaus patalpose bei po atviru dangumi.

  2. Laisvalaikio ir sveikatinimo centro veiklos vykdytojas UAB „Atostogų parkas“ (reg. adresas: Salantų g. 5, LT- 90115, Plungė, įmonės kodas: 301608930, PVM mok. kodas: LT 100004163110).

1.3 Lankytojas – kiekvienas laisvalaikio ir sveikatinimo centre esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus įsigijo bilietą, gavo leidimą ar kitais operatoriaus nustatytais būdais pateko į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą.

1.4 Šios taisyklės nustato laisvalaikio ir sveikatinimo centro lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, laisvalaikio ir sveikatinimo centro operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Laisvalaikio ir sveikatinimo centro taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką laisvalaikio ir sveikatinimo centre ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.

1.5 Šios taisyklės yra taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

1.6 teisę naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamomis paslaugomis lankytojas įgyja tik įsigijęs bilietą, gavęs leidimą ar kitais operatoriaus nustatytais būdais patekęs į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą. Bilietų įsigijimo bei kitas su tuo susijusias sąlygas nustato šios taisyklės.

1.7 Kiekvienas lankytojas įsigijęs bilietą ir patekęs į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą automatiškai patvirtina, kad yra susipažinę su laisvalaikio ir sveikatinimo centro vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Teisė naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamomis paslaugomis:

1.8 atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, teisę naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, kurių ūgis yra ne mažesnis, kaip 1,30m (vienas metras ir trisdešimt centimetrų).

1.9 lankytojai, kurie atitinka taisyklių 1.8. punkte nustatytą ūgio reikalavimą, tačiau yra jaunesni nei 14 metų amžiaus, ir laisvalaikio ir sveikatingumo centre lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų privalo:

1.9.1 Laisvalaikio ir sveikatinimo centro personalo nurodymu (kai laisvalaikio ir sveikatinimo centro personalas mano, kad tai yra būtina ar reikalinga), laisvalaikio ir sveikatingumo centre dėvėti gelbėjimo priemones (gelbėjimo liemenes, oro pagalves (plaukmenis) ant rankų ir pan.) šiame taisyklių punkte nurodytas gelbėjimo priemones lankytojai į laisvalaikio ir sveikatingumo centrą gali atsinešti patys, arba už nustatytą mokestį jas išsinuomoti ar įsigyti laisvalaikio ir sveikatingumo centre.

1.9.2 kiekvieną kartą atėję laisvalaikio ir sveikatingumo centrą pateikti laisvalaikio ir sveikatingumo centro personalui laisvalaikio ir sveikatingumo centro nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Šis sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui laisvalaikio ir sveikatingumo centre, t.y. kiekvieną kartą atėjus į laisvalaikio ir sveikatingumo centrą turi būti pateiktas naujas tėvų ar globėjų sutikimas. Sutikimo formą galima rasti laisvalaikio ir sveikatinimo centre, internete adresu www.atostoguparkas.lt ir kt.

1.10 Vaikai iki 7 metų ir negalią turintys asmenys turi teisę lankytis laisvalaikio ir sveikatinimo centre tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių taisyklių laikymąsi. Šiame taisyklių punkte nurodytiems asmenims, kurie laisvalaikio ir sveikatinimo centre lankosi su juos prižiūrinčiais pilnamečiais asmenimis, ūgio apribojimas nėra taikomas, o gelbėjimo priemonių reikalavimai nėra privalomi, kadangi už šių lankytojų saugumą atsako juos lydintys pilnamečiai asmenys.

Bilietų kaina, įsigijimo tvarka:

1.11 Bilietų į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą kainas nustato operatorius. Bilietų kainos pateikiamos laisvalaikio ir sveikatinimo centro kasose ir interneto puslapyje www.atostoguparkas.lt

1.12 Lankytojai bilietus gali įsigyti laisvalaikio ir sveikatinimo centre esančiose kasose arba interneto puslapiuose www.atostoguparkas.lt

1.13 Prieš įsigydami išankstinius bilietus į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą internete arba pirkdami bilietus laisvalaikio ir sveikatinimo centro kasose lankytojai privalo patvirtinti geranorišką bendradarbiavimą ir savo įsipareigojimą laikytis šių taisyklių – tik tuomet jiems yra parduodamas bilietas.

1.14 Bilietai gali būti laikinai neparduodami:

1.14.1 dėl techninių kliūčių;

1.14.2 kai užimtos visos individualios persirengimo spintelės;

1.14.3 kitais atvejais.

1.15 Dėl techninių kliūčių laisvalaikio ir sveikatinimo centre laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negražinami.

1.16 Lankytojai iki 3 metų į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą įleidžiami nemokamai.

1.17 Lankytojų, norinčių įsigyti lengvatinį bilietą su nuolaidą, operatorius turi teisę paprašyti pateikti amžių patvirtinantį asmens dokumentą ar kitą lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (invalidumo pažymėjimą, moksleivio / studento pažymėjimą ar pan.).

1.18 Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus , laisvalaikio ir sveikatinimo centro kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio / studento pažymėjimą ar pan.).

Elektroninė apyrankė, jos paskirtis ir naudojimas:

1.19 Atsižvelgiant į lankytojo amžių ir kitus šiose taisyklėse nustatytus kriterijus laisvalaikio ir sveikatinimo centro kasininkai kiekvienam bilietą nusipirkusiam ar leidimą turinčiam asmeniui išduoda individualią elektroninę apyrankę, išskyrus asmenis iki 3 metų, kuriems apyrankės neišduodamos:

1.19.1 lankytojams nuo 7 iki 14 metų atitinkantiems šių taisyklių 1.9. punkte ir jo papunkčiuose numatytus reikalavimus ir kurie lankosi laisvalaikio ir sveikatinimo centre vieni, t.y. be pilnamečių asmenų priežiūros, išduodamos margos elektroninės apyrankės. Šiems lankytojams yra suteikiamas 20€ dydžio kreditas. Šią sumą galima išleisti atsiskaitant už paslaugas laisvalaikio ir sveikatinimo centre. Alkoholiniai gėrimai bei tabako gaminiai lankytojams iki 18 metų neparduodami;

1.19.2 lankytojams nuo 15 iki 18 metų ir lankytojams nuo 7 iki 14 metų, kurie lankosi laisvalaikio ir sveikatinimo centre kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis išduodamos raudonos spalvos elektroninės apyrankės. Šiems lankytojams yra suteikiamas 20€ dydžio kreditas. Šią sumą galima išleisti atsiskaitant už paslaugas laisvalaikio ir sveikatinimo centre. Alkoholiniai gėrimai bei tabako gaminiai lankytojams iki 18 metų neparduodami;

1.19.3 lankytojams nuo 18 metų išduodamos mėlynos spalvos elektroninės apyrankės. Šiems lankytojams yra suteikiamas 50€ dydžio kreditas. Šią sumą galima išleisti atsiskaitant už paslaugas bei prekes įsigytas laisvalaikio ir sveikatinimo centre.

1.20 pasibaigus kreditui (lankytojui išnaudojus kreditą), kiekvienas laisvalaikio ir sveikatinimo centro lankytojas privalo apmokėti savo sąskaitą grynaisiais arba mokėjimo kortelėmis. Lankytojui, persirengimo spintelių administratoriaus darbo vietoje pilnai apmokėjus sąskaitą ir jam pageidavus gali būti suteiktas naujas kreditas.

1.21 Gavę elektronines apyrankes laisvalaikio ir sveikatinimo centro lankytojai turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie vartelių.

1.22 Nepriglaudus elektroninės apyrankės prie pažymėtos vietos, varteliai neleis lankytojui patekti į laisvalaikio ir sveikatinimo centro vidų, kartu nebus aktyvuota ir elektroninė apyrankė, suteikiant lankytojui teisę naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamomis paslaugomis ir atsiskaityti už laisvalaikio ir sveikatinimo centre suteiktas paslaugas ir/ ar lankytojo įsigytas prekes.

1.23 Į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą neįleidžiami asmenys, neturintys elektroninės apyrankės, išskyrus vaikus iki 3 metų.

1.24 Lankytojo turima elektroninė apyrankė leidžia jam atsirakinti ir užrakinti individualią daiktų saugojimo spintelę persirengimo erdvėje. Informaciniuose terminaluose lankytojai gali gauti informaciją apie laisvalaikio ir sveikatinimo centre praleistą laiką, sužinoti jų individualios spintelės numerį, kredito likutį.

1.25 Lankytojų praleistas laikas laisvalaikio ir sveikatinimo centre pradedamas fiksuoti nuo to momento, kai lankytojas įeina per vartelius arba automatiškai – praėjus 30 minučių nuo elektroninės apyrankės išdavimo kasoje. Jei klientas neatvyko arba pavėlavo įeiti į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą pinigai už bilietus nėra grąžinami.

1.26 Išeidamas iš laisvalaikio ir sveikatinimo centro lankytojas turi atsiskaityti išėjimo kasoje. Tuomet yra parodomas tikslus lankytojo laisvalaikio ir sveikatinimo centre praleistas laikas (tačiau prie kasų laikas nėra stabdomas) bei lankytojo mokėtina suma už laisvalaikio ir sveikatinimo centre jam suteiktas paslaugas ir / ar jo nupirktas prekes. Lankytojo laisvalaikio ir sveikatinimo centre praleistas laikas yra stabdomas kai lankytojas įmeta apyrankę į surinktuvą bei praeina pro išėjimo vartelius.

1.27 Už laisvalaikio ir sveikatinimo centre papildomai praleistą laiką (laikas, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant elektroninę apyrankę) arba vėlavimą (laikas, kuris buvo fiksuojamas nuo laisvalaikio ir sveikatinimo centro darbo laiko pabaigos), automatiškai priskaičiuojama papildoma suma, remiantis laisvalaikio ir sveikatinimo centro kainininke nustatytomis kainomis, kurias lankytojas privalo apmokėti išėjimo kasoje.

1.28 Lankytojas negali išeiti iš laisvalaikio ir sveikatinimo centro teritorijos ar ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y. kai lankytojas atsiskaito, įmeta apyrankę į surinktuvą bei praeina pro išėjimo vartelius.

1.29 jei lankytojas pageidauja pakartotinai patekti į laisvalaikio ir sveikatinimo centro teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

1.30 Šių taisyklių 1.27 punkto nuostatos netaikomos, jei lankytojas priverstas išeiti iš laisvalaikio ir sveikatinimo centro per specialų išėjimą (pvz.: įvykus evakuacijai). Tokiu atveju elektroninė apyrankė perduodama lydinčiajam personalui arba vyr. kasininkui.

1.31 Išėjus iš laisvalaikio ir sveikatinimo centro anksčiau, t.y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami.

1.32 Elektroninę apyrankę lankytojas gali naudoti atsiskaitydamas baruose, užkandinėse arba naudodamasis kitomis laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamomis paslaugomis. Lankytojas, išnaudojęs dalį ar visą jam suteiktą kreditą, išėjimo kasose apmoka visą išleistą sumą.

1.33 Jei lankytojas nesumoka už papildomai laisvalaikio ir sveikatinimo centre praleistą laiką ir / ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.

1.34 Jei lankytojams iškyla neaiškumų dėl naudojimosi elektronine apyranke tvarkos, jie turėtų kreiptis į bet kurį laisvalaikio ir sveikatinimo centre dirbantį kasininką arba individualių persirengimo spintelių administratorių.

Kita bendra informacija:

1.35 Saugumo sumetimais centre įrengta lankytojų filmavimo sistema. Taip pat kiekvienas lankytojas, praėjęs pro įėjimo vartelius, yra automatiškai nufotografuojamas.

1.36 Įėję per vartelius, viršutinius drabužius bei batus, įdėtus į specialiai jiems skirtus maišelius, lankytojai turi palikti drabužinėje, esančioje fojė.

1.37 Lankytojai privalo turėti maudymosi kostiumą.

1.38 Lankytojas gali turėti su savimi rankšluostį arba išsinuomoti laisvalaikio ir sveikatinimo centre individualių persirengimo kabinų administratoriaus darbo vietoje bei pirčių zonoje.

1.39 Esant laisvalaikio ir sveikatinimo centre, rekomenduojama turėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Jų neturintiems lankytojams siūloma šlepetes įsigyti „Grožio simfonija“ parduotuvėje, esančioje fojė zonoje.

1.40 Laisvalaikio ir sveikatinimo centre galite išsinuomoti rankšluosčius, chalatus ar kitą inventorių. Nuomos mokestis įvedamas į elektroninę lankytojo apyrankę. Pasinaudoję išnuomotais rankšluosčiais, chalatais – lankytojai juos turi gražinti į nuomos punktą, esantį individualių persirengimo spintelių administratoriaus darbo vietoje, kur šis grąžinimo veiksmas įskaitomas elektroninėje apyrankėje. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, lankytojas išėjimo kasose apmoka pilną inventoriaus kainą taip, kaip tai darytų jį įsigydamas (pirkdamas).

1.41 Atėjęs į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą asmeninius daiktus lankytojai turi palikti drabužinėje ir individualiose persirengimo spintelėse. Šios spintelės yra rakinamos pačių lankytojų, todėl laisvalaikio ir sveikatinimo centro administracija rekomenduoja tai daryti atidžiai.

1.42 Spintelių naudojimosi instrukcijos yra aprašytos persirengimo vietose.

1.43 Laisvalaikio ir sveikatinimo centro persirengimo erdvėje yra įrengtos mokamos saugyklos. Informaciją apie saugyklų naudojimo tvarką gali suteikti persirengimo erdvėje dirbantys laisvalaikio ir sveikatinimo centro darbuotojai.

1.44 Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams privaloma nedelsiant kreiptis į bet kurį laisvalaikio ir sveikatinimo centro administracijos darbuotoją.

1.45 Lankytojų laisvalaikio ir sveikatinimo centre pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar laisvalaikio ir sveikatinimo centro darbuotojų surasti ir operatoriui perduoti daiktai, operatoriaus nuožiūra saugomi laisvalaikio ir sveikatinimo centre, arba perduodami policijai LR teisės aktų nustatyta tvarka.

1.46 persirenginėti leidžiama tik tam skirtose kabinose.

1.47 Laikantis higienos reikalavimų, visų į laisvalaikio ir sveikatinimo centro vandens zonas įeinančių lankytojų prašoma švariai nusiprausti duše su muilu.

1.48 Lankytojai privalo palikti laisvalaikio ir sveikatinimo centre esančias vandens zonas likus ne mažiau kaip 20 minučių iki laisvalaikio ir sveikatinimo centro darbo laiko pabaigos.

1.49 Lankytojai privalo nedelsdami palikti laisvalaikio ir sveikatinimo centro vandens zonas ar centrą, jeigu to reikalauja gelbėtojas.

2. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1 Lankytojas turi teisę:

2.1.1 Reikalauti, kad atsakingas laisvalaikio ir sveikatinimo centro darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centro teikiamomis paslaugomis;

2.1.2 naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centro paslaugomis tik apmokėjęs pasirinktos trukmės mokestį už apsilankymą šiame parke ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įsigijęs teisę naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamomis paslaugomis;

2.1.3 reikalauti, kad operatorius atlygintų lankytojo patirtą žalą šiose taisyklėse ir LR teisės aktuose numatyta tvarka.

2.2 Lankytojas įsipareigoja:

2.2.1 būdamas laisvalaikio ir sveikatinimo centre ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;

2.2.2 būdamas laisvalaikio ir sveikatinimo centre nešioti ir naudotis tik jam priskirta elektronine apyranke, kurioje yra nustatyto dydžio kreditas;

2.2.3 vykdyti operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi laisvalaikio ir sveikatinimo centre.

3. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Operatorius turi teisę:

3.1.1 į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti laisvalaikio ir sveikatinimo centro tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei laisvalaikio ir sveikatinimo centro būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

3.1.2 į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių.

3.1.3 bet kuriuo metu pakeisti laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.

3.1.4 pašalinti iš laisvalaikio ir sveikatinimo centro lankytojus, kurie, pažeidžia laisvalaikio ir sveikatinimo centro taisykles ar laisvalaikio ir sveikatinimo centre elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai lankytojams negražinami.

3.2 Operatorius įsipareigoja:

3.2.1 laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lankytojams paslaugas laisvalaikio ir sveikatinimo centre.

 1. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

  1. Laisvalaikio ir sveikatinimo centro administracija rekomenduoja laisvalaikio ir sveikatinimo centre planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis jame teikiamomis paslaugomis.

  2. Atsižvelgiant į laisvalaikio ir sveikatinimo centre esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.

  3. Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raštelius.

  4. Lankytojams primygtinai rekomenduoja į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą nesinešti brangių ar vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali užgesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

  5. Lankytojams primygtinai nerekomenduojama naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centre teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.

  6. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių taisyklių skyriuose.

 2. BENDROS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

Vandens pramogų parke griežtai draudžiama:

  1. Rėkauti, švilpauti, klaidinti gelbėtojus be pagrindo šaukiant pagalbos, bėgioti (lankytojai gali paslysti ir susižeisti), stumdytis;

  2. Naudotis Sveikatinimo centro paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų;

  3. Spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti gamtinius reikalus ne tualete;

  4. Lipti ant atrakcionų, turėklų, dekoracijų, ar kitaip gadinti laisvalaikio ir sveikatinimo centre esantį inventorių;

  5. Čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis;

  6. Vaikus iki 14 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros išskyrus vaikus, kurie atitinka taisyklių 1.9. punkte ir jo papunkčiuose nustatytus reikalavimus ir laisvalaikio ir sveikatinimo centre lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių asmenų;

  7. Nepilnamečiams asmenims iki 18 metų vartoti alkoholinius gėrimus;

  8. Atsinešti į laisvalaikio ir sveikatinimo centrą maisto ar gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų;

  9. Rūkyti;

  10. Fotografuoti;

  11. Filmuoti;

  12. Avėti lauko avalynę, išskyrus fojė;

5.13 Avėti avalynę vandenyje (išskyrus specialios paskirties avalynę);

5.14 Stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis laisvalaikio ir sveikatinimo centro paslaugomis;

5.15 Laisvalaikio ir sveikatinimo centre griežtai draudžiama lankytis:

5.15.1 Asmenims sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei.

5.15.2 asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Laisvalaikio ir sveikatinimo centro personalas turi teisę atlikti asmens girtumo testą (maksimali leidžiama norma – 0,5 promilės) ir išprašyti neblaivų lankytoją iš laisvalaikio ir sveikatinimo centro, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio.

5.15.3 asmenims kartu su gyvūnais.

5.16 Atsižvelgiant į lankytojų sveikatos būklę, laisvalaikio ir sveikatinimo centre asmenys, turintys silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas ar kt.) privalo nesinaudoti ekstremaliais nusileidimo kalneliais ir pirtimis, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių.

 1. Draudimai baseinų zonose

  1. Neštis pripučiamus ratus, skirtus ne tam tikro tipo nusileidimo takeliams ar atrakcionams.

  2. Neštis savo pramogų inventorių (kamuolius, žaislus ir pan.)

  3. Vaikams iki 6 metų maudytis atvirame baseine be plaukmenų(ant rankų maunamų gelbėjimosi ratų), gelbėjimosi liemenių.

  4. Šokinėti į baseiną nuo jo krašto, bėgioti baseino kraštu, plaukioti vietose, kur yra draudžiama.

  5. Nardyti į baseiną.

  6. Įlipti į baseinus, sūkurines vonias ar išlipti iš jų ne tam skirtuose vietose,.

  7. Vaikams iki 3 metų maudytis be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;

  8. Pažeisti instrukcijas ir taisykles, nustatančias takelių bei kitų atrakcionų naudojimosi būdą ir tvarką. Iškilus neaiškumams rekomenduojama kreiptis į gelbėtojus.

 1. ELGESIO TAISYKLĖS PIRČIŲ ZONOJE

  1. Pirčių zonoje lankytojai prašomi netriukšmauti.

  2. Pirčių erdvėje privaloma turėti rankšluostį. Neturint rankšluosčio, jį galima išsinuomoti.

  3. Prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, taip pat pasinaudojus tualetu būtina nusiprausti duše.

  4. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje būtina pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

  5. Šlepetes reikia palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.

  6. Poilsio zonose ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.

  7. Pirčių zonoje nerekomenduojama nešioti papuošalų.

  8. Pirtyse negalima užsiimti vietų iš anksto.

  9. Pirtyse draudžiama:

   1. Atsinešti ir naudotis savo užpilus, ekstraktus ir vantas.

   2. Patiems pilti vandenį ant akmenų.

   3. Naudoti kosmetines priemones.

   4. Reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

 1. ATSAKOMYBĖ

  1. Lankytojas, padaręs žalą laisvalaikio ir sveikatinimo centrui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

  2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su laisvalaikio ir sveikatinimo centro taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.

  3. Lankytojas privalo sumokėti 50€ Lt baudą, jeigu naudojasi kitos kategorijos arba ne jam priskirta apyranke.

  4. Jei yra žinoma vyresnio nei 17 metų lankytojo, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, buvimo trukmė, išnaudoto kredito dydis ar kiti galintys identifikuoti duomenys (spintelės numeris, foto nuotrauka ir kt.), jis išeidamas moka operatoriui 25€ baudą už prarastą apyrankę ir apmoka už laisvalaikio ir sveikatinimo centre įsigytas prekes bei suteiktas paslaugas. Jei vyresnis nei 17 metų lankytojas, kuris pametė jam suteiktą apyrankę, nėra atpažįstamus pagal anksčiau paminėtus pažymius, tuomet jis moka 50€ baudą. Jei yra žinoma lankytojo 3-7 metų arba 7-17 metų, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, buvimo parke trukmė, išnaudoto kredito dydis ar kiti galintys identifikuoti duomenys (spintelės numeris, foto nuotrauka ir kt.), mokama operatoriui 10 € bauda už prarastą apyrankę ir apmokama už laisvalaikio ir sveikatinimo centre įsigytas prekes bei paslaugas. Jeigu 3-7 metų arba 7-17 metų lankytojas, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, nėra atpažįstamas pagal anksčiau paminėtus pažymius, tuomet moka 30€ baudą. Už prarastą drabužinės numeriuką mokama 5€ bauda. Už sugadintą ar negrąžintą rankšluostį lankytojas privalo sumokėti 20€ baudą, o už chalatą – 30€ baudą.

  5. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą laisvalaikio ir sveikatinimo centre, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam laisvalaikio ir sveikatinimo centro darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

  6. Lankytojui laisvalaikio ir sveikatinimo centre patyrus turtinę ir/ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, operatorius atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

  7. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo laisvalaikio ir sveikatinimo centre patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

  8. Operatorius neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis nusileidimo takeliais.

Atminkite, jog patys esate atsakingi už savo ir kitų laisvalaikio ir sveikatinimo centro lankytojų saugumą.